Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Kaas

 

 

Kaas Hovedgaard er beliggende i Salling på en fredet halvø i Limfjorden. Herregården  benyttes af hele koncernen til repræsentative formål, kurser, konferencer m.v.
 
Det tilhørende jordareal på 440 hektar består af hede 220 ha, sø 55 ha, et engareal 55 ha, skov 110 ha.

Kaas Hovedgaard har været i Færch familiens eje siden 1954.
 

Kaas Hovedgaard
Kåsvej 44
Lihme
7860 Spøttrup
Bestyrer:
Klaus Østergaard
Tel:  +45 97 56 01 28
Fax: +45 97 56 01 62

Mail:
kaas@faerch.dk
   


 


Hovedbygningen på Kaas er opført i 1636 og fløjen i 1791. Hele hovedbygningen er fredet. Den middelalderlige herregård, opført på en markant forhøjning syd for Kaas Sø, blev nedbrændt af Skipper Clement under Grevens Fejde i 1534. Den oprindelige gård lå øst for den nuværende hovedbygning.
 Kaas Hovedgård rummer mange kulturhistoriske værdier, oldtidsfund, gravhøje mv.