Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Det ny Limfjordsteater

Færchfonden har ydet støtte til Limfjordsteatret, som er et af landets mest produktive og anerkendte egnsteatre. Teatret vil reetablere sig i nye og unikke rammer i et krydsfelt mellem uddannelse, kultur og erhverv. Teatret lægger vægt på at tage ansvar - kulturelt, socialt og samfundsmæssigt - ved at udvikle de muligheder og ressourcer, der findes lokalt og regionalt. De nye rammer vil blive en integreret del af bl.a. diverse uddannelsesinstitutioner, Morsø Multipark og Morsø Teater.