Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Museet får nyt hjerte

Takket være bevillinger på tilsammen 37,5 mio. kr. fra Færchfonden og Birn Fonden træder Holstebro Museum ind i fremtiden.
 
Holstebro Museum skal forvandles fra at være en oplevelse for øjnene til en oplevelse for hele kroppen. Det vil ske i form af en markant om- og nybygning til godt 37,5 mio. kr., som er bevilget af Færchfonden med 25,4 mio. kr. og Birn Fonden med godt 12 mio. kr. Den omfattende modernisering skaber rammerne om en helt ny oplevelse af både den lokale historie og ikke mindst tidsaktuelle emner. Fondenes bevilling skal gå til byggeri, og museet skal nu ud og rejse midler til de nye udstillinger.
 
 
 
Formand for museet, Michael Metz Mørch udtaler: "Vi er taknemmelige for Færchfonden og Birn Fonden. De giver os en fantastisk mulighed for at lave et helt nyt og moderne kulturhus i den gamle Færch-villa, som vil styrke lokalsamfundet og måden, man som borger involverer sig i lokalhistorie og den moderne udvikling på. Det bliver et rart, moderne og involverende sted med gode oplevelser for alle mennesker. Vi vil lave museum på en anden måde, end alle de andre kan. Det kan vi, fordi Færchfonden og Birn Fonden tænker og handler strategisk."
 
Holstebro Museums mangeårige arbejde med at vurdere udviklingen på andre stedbestemte museer i både Danmark og Europa har ført til ønsket om at skabe et museum i Holstebro, der på samme tid fortæller den lange lokale historie og tager fat på aktuelle og faktuelle emner i samarbejde med folk på egnen. Museets dna er, at Holstebro-egnen altid har relateret sig til verden, fundet inspiration i verden og givet inspiration til verden.
 
Formanden for Færchfondens bestyrelse, Annemette Færch, konstaterer da også, at man med fondsmidlerne ønsker at skabe rammerne om de gode signaler. "Det er vores oldefars villa, og vi vil gerne skabe en smuk helhed mellem kunstmuseet og det kulturhistoriske museum med respekt for de museumsudbygninger, som arkitekt Hanne Kjærholm har stået bag. Arkitekt Niels Christian Andersen, som tidligere har arbejdet tæt sammen med hende, er derfor med i gennemførelsen af projektet. Holstebro Museum rummer både vores og Birns historie, og vi ønsker nu at løfte rammen af både vores og byens historie. Vi kan skabe de ydre rammer, mens museets visionære folk sætter de indre rammer."
  
Formand for Birn Fondens bestyrelse, Christian Pedersen, ser bevillingen som en naturlig forlængelse af den økonomiske støtte, som fonden gav i forbindelse med sit 100 års jubilæum til indretning af Birn-fløjen på museet. "Stifteren af Birn Fonden, Vald. R. Birn, satte stor pris på museet, og derfor er det helt i hans ånd at være med til at fremtidssikre museet", siger Christian Pedersen.
 
Du kan se prospektet her