Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Byhaver på slagterigrunden

Den Grønne Gruppe har iværksat et projekt med byhaver på den gamle slagterigrund i Holstebro.

 

Formålet er at støtte og koordinere grønne initiativer, der gør den nye bydel attraktiv og spændende at opholde sig i. Et område hvor livet leves, og hvor det sociale liv i havefælleskabet udvikles. Byhaverne skal give borgerne i Holstebro lyst til at blive en del af et grønt fællesskab, hvor man dyrker sine egne afgrøder og i samværet med andre får nye idéer til havernes udvikling. Et spændende møde- og aktivitetssted, hvor successen ikke kun måles på mængden af kartofler og gulerødder, men også på antallet af bekendtskaber og venskaber.