Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Nyt udviklingsselskab i Holstebro

Nyt udviklingsselskab skal fremme investeringslysten i Holstebro

 

Holstebro Kommune og Færchfonden går sammen om at danne et selskab for byudvikling. ”Holstebro Udvikling P/S” bliver et partnerskab, som bl.a. skal finde interesserede investorer til projekter i Holstebro Kommune.

 

- Vi er super glade for det nye partnerskab med Færchfonden, som jo i forvejen er kendt for deres fantastiske indsatser for det nordvestjyske kulturliv og erhvervsudviklingen. Holstebro Udvikling P/S får med projektet en afgrænset opgave med fokus på udviklingsplaner, grundsalg og kontakt til investorer, der vil gå ind og udvikle projekter i området. Selskabet bliver en faglig kapacitet for byen og en central medspiller til kommunens rolle som planmyndighed, siger borgmester H.C. Østerby.

 

Hos Færchfonden er man glade for at bidrage til udviklingen af Holstebro:

 

- Det er ingen hemmelighed, at Færchfonden har rødder i Holstebro, så kan vi være med til at give byens liv og foretagsomhed et ekstra løft, er det en hjertesag. Vi er glade for det langsigtede samarbejde med kommunen. Kommunen og fonden har fælles interesse I at skabe de bedst mulige rammer for et godt familie- og arbejdsliv i Holstebro, men også for at borgerne kan bruge byens rum og handelsliv. At samle kræfterne om dette projekt er oplagt. Det sikrer, at der er en rød tråd i arbejdet med at udvikle byen og tiltrække endnu flere gode kræfter og projekter, siger formanden for Færchfonden, Annemette Færch.

 

Kommunen og fonden udpeger medlemmer til selskabets bestyrelse inden sommerferien, og ansætter senere en direktør og etablerer en mindre støttefunktion.

 

Partnerne skyder hver en årlig arbejdskapital på 2 mio. kr. ind i selskabet over de næste fire år. Afkastet bliver ikke kolde kontanter, men byudvikling til gavn for borgere og virksomheder.  

 

Det er således ikke ønsket om profit fra grundsalg, der driver selskabet. Partnerne kan heller ikke trække penge ud af selskabet, da et eventuelt overskud skal blive i selskabet til endnu mere byudvikling.

 

- Udviklingsselskabet er ikke er konsortium, der skal skabe forretning og forrentning. Det er et professionelt samarbejde om at skabe fremtidens bydele ved at tiltrække de rigtige projekter og initiativer, siger H.C. Østerby.

 

Man er stadig åbne overfor at udvide ejerkredsen med flere partnere, der ligesom kommunen og fonden er villige til at medfinansiere og arbejde for den fælles vision om udvikling af Holstebro som dynamo for Nordvestjylland.

 

Partnerskabsselskaber (P/S) er en selskabstype, der er anbefalet af Realdania By & Byg som en god model for byudvikling, og Holstebro Udvikling P/S er kraftigt inspireret af konstruktionen bag fx Sønderborg Havneselskab.

 

 

Flere oplysninger:

 

H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune, 21440150

Annemette Færch, formand for Færchfonden, 27229448

Lars Møller, kommunaldirektør, 21201796

Ole Bridal, adm. direktør Færchfonden, 20308037