Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Hvad støttes?

Fonden støtter projekter, der falder inden for temaerne:

·  Kultur
·  Erhverv
·  Iværksætteri
·  Uddannelse

 

Projekterne må naturligvis gerne indeholde elementer af flere af de ovennævnte temaer.

 

Fonden støtter projekter, der vurderes at være til gavn for og vurderes at gøre en forskel for Nordvestjylland.

 

Fonden støtter også velgørenhed. Ved udgangen af 2018 har fonden valgt bl.a. at støtte disse fire organisationer:

·  Læger uden grænser
·  Dansk Flygtningehjælp
·  Folkekirkens Nødhjælp
·  Røde Kors

 

Fonden støtter ikke studierejser.

 

Fonden støtter ikke udgivelser af bøger, indspilninger af musik, produktion af film og lignende.

 

Under menupunktet ’Det har vi støttet’ kan du læse og orientere dig i eksempler på projekter, som fonden har støttet.